Kako se pravilno ističe državni simbol – zastava Srbije?

Zastava nije samo običan komad platna; ona je suštinski deo našeg identiteta, predstavnik naše istorije i kulture. Od vremena kralja Stefana Vladislava u 13. veku pa sve do danas, naša zastava je evoluirala i sada se ponosno prikazuje kao trobojka: crveno, plavo, belo, sa pomerenim grbom.

Kako se pravilno ističe zastava Srbije?

Državnu zastavu koriste institucije, dok narodna zastava, bez grba, može biti u vlasništvu fizičkih i pravnih lica koja ne obavljaju državne poslove.

Važno je da zastava ne dotiče zemlju kada je postavljena na jarbol, ne sme se koristiti kao podloga ili ukras. Treba je tretirati s poštovanjem, bez obzira na vrstu koji se odabere.

Ukoliko se postavlja vertikalno, crvena boja treba da bude bliža jarbolu. Zastava se postavlja tokom dana, a ako nije dovoljno osvetljena, treba obezbediti adekvatan izbor svetlosti.

Zastava takođe ima ulogu u izražavanju nacionalne žalosti kada se spušta na pola koplja, simbolizujući našu slogu i jedinstvo u teškim trenucima.

Oštećena zastava se ne sme koristiti, a namerno oštećivanje ili uništavanje je nepoštovanje prema simbolu državnosti.

Pravilno isticanje zastave zahteva odabir kvalitetnog modela i postavljanje na odgovarajući način, uz poštovanje svih njenih simboličkih značenja.

Zastava Republike Srbije je ne samo simbol prošlosti već i obećanje za budućnost, podsećajući nas da je poštovanje prema njoj deo naše obaveze prema budućim generacijama.

(nova.rs)


Back To Top